© ออกแบบและจัดทำโดย (น้า PAT) webmaster@patrunning.com
โปรแกรมการฝึกซ้อมเพื่อฮาล์ฟมาราธอน ภายใน 12 สัปดาห์
สัปดาห์ที่ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
1 พัก 6.4 km. 6.4 km. 6.4 km. x 4.8 km. 9.6 km.
2 พัก 6.4 km. 8 km. 4.8 km. x 4.8 km. 11.2 km.
3 พัก 6.4 km. 8 km. 4.8 km. x 4.8 km. 9.6 km.
4 พัก 6.4 km. 6.4 km. 4.8 km. x 4.8 km. 12.8 km.
5 พัก 8 km. 4.8 km. 6.4 km. x 4.8 km. 11.2 km.
6 พัก 4.8 km. 6.4 km. 9.6 km. x 8 km. 14.4 km.
7 พัก 4.8 km. 4.8 km. 8 km. x 4.8 km. 11.2 km.
8 พัก 9.6 km. 8 km. 9.6 km. x 8 km. 16 km.
9 พัก 9.6 km. 6.4 km. 11.2 km. x 4.8 km. Race 10/12.8
10 พัก 6.4 km. 9.6 km. 11.2 km. x 9.6 km. 19.2 km.
11 พัก 8 km. 8 km. 12.8 km. x 4.8 km. 12.8 km.
12 พัก 8 km. 8 km. 9.6 km. x 4.8 km. Half Race
        x   หมายถึงการออกกำลังโดยการเล่นกีฬาชนิดอื่น ๆ
  
  เรียบเรียงมาจาก   คูลรันเนอร์