© ออกแบบและจัดทำโดย (น้า PAT) webmaster@patrunning.com
โปรแกรมการฝึกซ้อมเพื่อฮาล์ฟมาราธอน ภายใน 12 สัปดาห์
สัปดาห์ที่ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
1 พัก 4.8 km. พัก 4.8 km. พัก 6.4 km. x
2 พัก 4.8 km. พัก 4.8 km. พัก 7.2 km. x
3 พัก 5.6 km. พัก 5.6 km. พัก 8 km. x
4 พัก 5.6 km. พัก 5.6 km. พัก 8.8 km. x
5 พัก 6.4 km. พัก 6.4 km. พัก 9.6 km. x
6 พัก 6.4 km. พัก 6.4 km. พัก พัก 5 km. Race
7 พัก 7.2 km. พัก 7.2 km. พัก 11.2 km. x
8 พัก 8 km. พัก 8 km. พักx 12.8 km. x
9 พัก 8 km. พัก 8 km. พัก พัก 10 km. Race
10 พัก 8 km. พัก 8 km. พัก 14.4 km. x
11 พัก 8 km. พัก 8 km. พัก 16 km. x
12 พัก 6.4 km. พัก 3.2 km. พัก พัก Half Race
        x   หมายถึงการออกกำลังโดยการเล่นกีฬาชนิดอื่น ๆ
  
  เรียบเรียงมาจาก   คูลรันเนอร์