สมัครงานวิ่งออนไลน์

patrunning

PAT MINI MARATHON 2024


ประเภทกิจกรรม 2 ระยะ 5.3 กม. และ 10.28 กม.
เปิดรับสมัครวันที่ xx xx66
รับจำนวนจำกัด

ปิดรับสมัคร XX 66 (22.00 น.)

patrunning

Run For Life by your heart 2024


ประเภทกิจกรรม 2 ระยะ 4 และ 11.8 กม.
รับจำนวน 2,000 คน

เปิดรับสมัคร 1 พ.ย. 66

patrunning

Anti Drug Running Conquer 3 Seas 2024


ประเภทกิจกรรม 2 ระยะ 4 และ 11.8 กม.
รับจำนวน 2,000 คน

เปิดรับสมัคร 1 พ.ย. 66

patrunning

PAT MINI MARATHON 2023


ประเภทกิจกรรม 2 ระยะ 5.3 กม. และ 10.25 กม.
เปิดรับสมัครวันที่ xx xx66
รับจำนวนจำกัด

ปิดรับสมัคร XX 66 (22.00 น.)

ต้องการดูงานวิ่งอาทิตย์นี้ทั้งหมด

โปรแกรมการแข่งขัน/งานวิ่ง

ปี 2566 (2023)

แพทรันนิ่ง พาวิ่งแถมเที่ยว

20-23 กันยายน 2567 ณ ซาปา,เวียดนาม เปิดรับสมัครแล้ว รับจำนวนจำกัด

20-23 ตุลาคม 2566 ณ หลวงพระบาง สปป.ลาว เปิดรับสมัครแล้ว <span style="color: #ff0000;"><strong>รับจำนวนจำกัด</strong></span> <span style="color: #ff0000;"><strong>เต็มแล้วครับ</strong></span>

27 - 28 มกราคม 2567 ณ ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต บุรีรัมย์ เปิดรับจองที่นั่งแล้วครับ (รับจำนวนจำกัด)

3-6 สิงหาคม 2566 ณ ดานัง,เวียดนาม <span style="color: #ff0000;"><strong>รับจำนวนจำกัด</strong></span> <span style="color: #ff0000;"><strong>เต็มแล้วครับ</strong></span>

X