การฝึกแบบYASSO 800s

อ.เปา
การฝึกแบบYASSO 800s นี้..
เอาระยะทาง 800 เมตรเป็นหลัก
นักวิ่งได้เวลาเท่าไร ก็เอามาทำนายเวลาวิ่งมาราธอนได้
เหมือนการย่อ 42.195 กม. ลงมาเหลือ 800 เมตร

ตัวอย่างเช่น..
วิ่ง 800 เมตรใช้เวลา 2 นาที 50 วินาที ทายเวลามาราธอนคือ 2 ชม 50 นาที

วิ่ง 800 เมตรใช้เวลา 3 นาที 50 วินาที ทายเวลามาราธอนคือ 3 ชม 50 นาที

วิ่ง 800 เมตรใช้เวลา 4 นาที 30 วินาที ทายเวลามาราธอนคือ 4 ชม 30 นาที

วิ่ง 800 เมตรใช้เวลา 5 นาที 50 วินาที ทายเวลามาราธอนคือ 5 ชม 50 นาที

จะเห็นว่า เวลาที่ได้ในการวิ่ง 800 เมตร เอามาทำนายเวลาวิ่งมาราธอนได้

วิธีนี้นักวิ่งต้องวิ่ง 10 ครั้ง ให้เวลาใกล้เคียงกัน
ไม่ใช่เอาครั้งเดียวมาคิด..
นั่นหมายถึงว่า…เวลาเฉลี่ยที่ทำได้ในการวิ่ง 800 เมตรนั่นแหละคิอคำตอบ
การจับเวลาต้องจับกันหลายวัน ไม่ใช่วันเดียวนะจะบอกให้
อย่างต่ำก็ 10 วัน ถ้า 14 วัน ค่ายิ่งแม่น

ก็ยังมีเงื่อนไขอย่างอื่นอีก…
การทำนายมาราธอนด้วยวิธีนี้ ใช้ได้กับนักวิ่งที่ผ่านการวิ่งมาแล้ว 2-3 ปี
เด็กใหม่ …. ไม่เม่น

ค่าที่ได้เป็นค่าโดยประมาณ..ที่มีความใกล้เคียงมาก

การวิ่งแบบนี้ ต้องมีระยะเวลาพักจ็อกเท่ากับเวลาวิ่งจริง
คือใช้อัตราส่วนวิ่ง/พัก 1 ต่อ 1
จึงจะได้ผลทำนายใกล้เคียง

นักวิ่งมาราธอนใช้การฝึกแบบนี้เพื่อพัฒนาการวิ่งมาราธอนให้ดีขึ้น
โดยการฝึกจะเป็นแบบอินเตอร์วอล..
มีการจับชีพจรให้ได้ 90-100 เปอร์เซ็นต์ คุมไว้ไม่ให้บาดเจ็บ

วิธีนี้นิยมกันมาก…อยากรู้เวลามาราธอน…ไม่ต้องวิ่งมาราธอน…
วิ่งแค่ 800 เมตรก็รู้ได้…ไม่น่าเชื่อเหมือนกัน
แต่พิสูจน์มาแล้ว…ใกล้เคียงมาก

อ.เบญ

เป็นสูตรที่เขามีสมมติฐานว่า ถ้าสามารถคอร์ทอินเตอร์วาล 800เมตร 10 เที่ยว โดยถ้าวิ่งได้เที่ยวละ x นาที (เท่ากันทุกเที่ยว) ก็น่าจะสามารถทำเวลามารธอนได้ในเวลา x ชม. อย่างที่ อ.เปาได้อธิบายไว้

อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริง การลงคอร์ทดังกล่าวอย่างเดียว ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับเวลามาราธอนขนาดนั้น เพราะนักวิ่งยังคงต้องผสมการฝึกซ้อมแบบ วิ่งยาวๆ วิ่ง tempo ฯลฯ ไว้ในตารางซ้อมอย่างเหมาะสมด้วย

อ.กฤตย์

เป็นสูตรทำนาย ไม่ใช่สูตรฝึกครับ

อย่างที่คุณเบญกล่าวถูกต้องแล้ว ตราบใดถ้าคุณวิ่ง 800 ได้เท่านี้คุณน่าจะได้เท่านั้น แต่ละไว้ในฐานะที่เข้าใจกันว่า การที่จะยกระดับประสิทธิภาพผู้วิ่งจนถึงระดับ 10X800 ย่อมต้องเจือประสานด้วยเครื่องเทศอื่นๆให้หอมละมุนด้วยเช่น วิ่งยาว หรืออะไรต่างๆตามลักษณะสูตรที่เหมาะสม

ดังนั้นจึงไม่น่าจะเป็นไปได้ที่ยาสโซ่800 จะก่อผลโดยตรง

มิเช่นนั้นแล้ว นักวิ่งลู่ระยะ 800 เมตร ชั้นนำ คงสามารถวิ่งมาราธอนต่ำกว่าสองชั่วโมงไปแล้ว

เป็นสูตรทำนายผลมาราธอนของนักวิ่งระยะไกลครับ
อนึ่ง………บางคนก็แม่น บางคนก็ไม่แม่น

อ.กฤตย์

ที่มาจากนาย Bart Yasso นักวิ่งมาราธอนผู้มีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยบรรณาธิการหนังสือ Runner’s World ฝ่ายตัวแทนหนังสือวารสารตามบูธงานวิ่ง ผู้คิดค้นวิธีทำนายนี้ ได้เขียนขึ้นเป็นคน แรก จึงใช้ชื่อว่า Yasso 800 หน้าตาไม่หล่อ แต่หุ่นยาวเร้าใจ ผู้นอกจากจะวิ่งแล้ว ยังขี่จักรยาน Commuting ไปทำงานวันละ 80 ก.ม. ทุกวันด้วย

0
ร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้นะครับx
X