การรู้จักประมาณตนเอง (Moderation)

การรู้จักประมาณตนเอง (Moderation)
……การรู้จักประมาณตนเอง ถือได้ว่าเป็นกฏที่สำคัญข้อแรกของการฝึกซ้อม ซึ่งหมายถึง การไม่พยายามที่จะทำอะไรหักโหมหรือหนักมากจนเกินไปในการฝึก เช่น นักกีฬาวิ่งระยะไกลที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการฝึกซ้อมหรือแข่งขัน ไม่ควรพยายามฝึกวิ่งให้ได้ระยะทาง 160 กิโลเมตรต่อสัปดาห์ เพราะอาจจะทำให้เกิดปัญหาการบาดเจ็บที่รุนแรงได้ จนกลายเป็นปัญหาอุปสรรคที่บั่นทอนให้อายุของการเป็นนักวิ่งต้องสิ้นสุดลงไปก่อนถึงวัยอันสมควร
…… การพยายามยืดเวลาให้การฝึกซ้อมแต่ละครั้งให้ยาวนานออกไป เป็นสิ่งที่ไม่สมควรกระทำและไม่มีความจำเป็นใด ๆ ที่ต้องกระทำ นักวิ่งเกือบทุกระดับของเกมการแข่งขันสามารถประสบความสำเร็จหรือสมบูรณ์ได้ภายในระยะเวลาของการฝึกประมาณ 2 ชั่วโมงต่อวัน ถ้าหากการฝึกซ้อมนั้นได้มีการวางแผนและพิถีพิถันเอาจริงเอาจังกับการฝึกเป็นอย่างดี จะมีแต่กลุ่มนักวิ่งที่มีความสามารถและประสบการณ์ในระดับสูง หรือเคยผ่านการฝึกซ้อมและการแข่งขันระดับสูง ไม่น้อยกว่า 6-10 ปี นักวิ่งกลุ่มนี้จำเป็นต้องปรับเพิ่มระยะเวลาในการฝึกซ้อมมากขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองไปสู่ระดับสูงสุดของแต่ละคน >
……จริงอยู่ นักวิ่งบางคนอาจจะต้องการเวลาในการฝึกซ้อมแต่ละครั้งมากกว่า 2 ชั่วโมง แต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้ไม่แน่นอน เนื่องจากว่า นักวิ่งส่วนใหญ่ประสบความล้มเหลวในการพัฒนาไปสู่จุดสุดยอด มากกว่าที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จที่คาดหวังเอาไว้ ยิ่งไปกว่านั้น นักวิ่งบางคนต้องประสบปัญหาการบาดเจ็บขั้นรุนแรง ในขณะที่บางคนเกิดอาการเบื่อหน่ายกับการฝึกซ้อมที่จำเจ ซ้ำซากและหนักมากเกิดไป ส่งผลกระทบต่อสภาวะทางด้านร่างกายและจิตใจ ทำให้รู้สึกท้อแท้ เครียด และอ่อนล้า
…….โดยธรรมชาติ ร่างกายของคนเราสามารถที่จะปรับตัวรับสภาพความกดดันต่าง ๆ ที่เข้ามากระทบได้มากกว่าสภาวะปกติก็จริง แต่ควรกระทำอย่างค่อนเป็นค่อยไปหรือปรับเพิ่มความหนักเพื่อสร้างความกดดันให้กับร่างกายและจิตใจทีละเล็กทีละน้อย การรู้จักประมาณตนเองเพื่อความเหมาะสมในการฝึกนี้ (Moderation) หมายถึง การวางแผนและการจัดโปรแกรมการฝึกซ้อมด้วยความรอบคอบและละเอียดรัดกุม เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่จะก่อให้เกิดปัญหาความกดดันกับร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงจนไม่สามารถรับได้
…….ในขณะที่ส่วนหนึ่งของการฝึกซ้อมและการแข่งขันสามารถสร้างสิ่งที่งดงามให้กับชีวิตได้ และเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตดูตื่นเต้นมีคุณค่า แต่ก็มิได้หมายความว่า มันคือทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิต ด้วยเหตุนี้ หัวใจสำคัญของหลักการรู้จักประมาณตนเอง จึงเป็นสิ่งที่นักกีฬาควรจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตให้เกิดคุณค่า และเกิดความรู้สึกที่สนุกสนานกับเสี้ยวหนึ่งของชีวิตทางการวิ่งอย่างเต็มที

ขอบคุณ…
หนังสือเทคนิคการฝึกกรีฑา

0
ร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้นะครับx
X