การออกกำลังสำหรับผู้สูงอายุ

การออกกำลังสำหรับผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เชื่อว่าเมื่ออายุมากขึ้นควรจะพักผ่อนให้มาก
ไม่ควรจะเคลื่อนไหวหรือออกกำลังกาย
การที่ร่างกายเคลื่อนไหวน้อยลงเป็นธรรมชาติของผู้สูงอายุ

แต่ความจริงการออกกำลังกายจะช่วยป้องกันโรคได้หลายโรค
เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคเบาหวาน โรคข้ออักเสบ
ความดันโลหิตสูง มะเร็งบางชนิด กระดูกพรุนและภาวะซึมเศร้า

สำหรับผู้สูงอายุจะมีปัญหาว่ามีโรคประจำตัว
และไม่รู้ว่าจะออกกำลังกายอย่างไร
บทความที่จะกล่าวจะบรรยายวิธีการออกกำลังกาย

การออกกำลังกายแต่ละครั้งควรใช้เวลา 20-30 นาที
นอกจากการออกกำลังกายผู้สูงอายุต้องดูแลตัวเองในเรื่อง

รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ

ผู้ป่วยสูงอายุมักจะป่วยด้วยโรคประจำตัวดังกล่าวข้างต้น
ดังนั้นต้องรับประทานอาหารที่มีคุณภาพให้ครบ 5 หมู่
ลดปริมาณอาหารไขมันและไขมันอิ่มตัว เกลือ น้ำตาล
หากมีน้ำหนักเกินจะต้องลดปริมาณอาหาร

การนอนหลับและการพักผ่อน

ผู้สูงอายุมักจะประสบปัญหาเรื่องการนอนหลับแต่ละครั้งจะหลับไม่นาน
กลางคืนจะตื่นเร็วดังนั้นจะต้องจัดตารางการนอนให้ผู้สูงอายุ
โดยพยายามให้นอนได้วันละ 8 ชั่วโมง

การทรงตัวและความคล่องตัว

ผู้สูงอายุมักจะสูญเสียการทรงตัวและความคล่องตัว
เมื่อสูญเสียการทรงตัวอาจจะทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะ
ผู้ป่วยไม่อยากเดินผลทำให้กล้ามเนื้อไม่มีแรง
การออกกำลังจะช่วยให้ภาวะดังกล่าวดีขึ้น

การเตรียมตัวออกกำลังกาย

ไม่ว่าท่านจะอายุเท่าใดและไม่ได้ออกกำลังกายนานแค่ไหน
การออกกำลังกายที่เหมาะสมจะช่วยให้ท่านมีสุขภาพที่ดีขึ้น
แต่การออกกำลังให้ได้ผลจะต้องค่อยๆสร้างต้องใช้เวลา
เนื้อหาที่จะกล่าวจะแบ่งการออกกำลังกายเป็น3 ชนิดคือ

1.ความยืดหยุ่น [flexicibility]
2.ความแข็งแรง [strength ] และ
3.ความทนทาน [endurance ]

โดยจะเรียงเป็นระดับเบาจนไปถึงระดับหนัก
และโปรดจำไว้ว่าหากท่านยังไม่เคยออกกำลังกายให้ปรึกษาแพทย์ที่ดูแลท่าน
การออกกำลังกายที่ดีต้องประกอบด้วย

การอบอุ่นร่างกาย

ก่อนออกกกลังทุกครั้งต้องอบอุ่นร่างกายเสียก่อน
อาจจะใช้วิธีเดินรอบบ้านหากอากาศไม่ร้อนหรือหนาวเกินไป
หรือเดินในบ้านหรือเดินบนสายพาน ขี่จักรยาน เป็นต้น
ปกติเราจะใช้เวลาในการอบอุ่นร่างกายประมาณ 5-10 นาที
การอบอุ่นร่างกายจะทำให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะส่วนต่างๆได้มากขึ้น
หัวใจและหลอดเลือดมีการเตรียมพร้อมมากขึ้น
ป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย หลังจากนั้นจึงเริ่มการยืดกล้ามเนื้อ

การยืดหยุ่น

การยืดหยุ่นจะเป็นการยืดกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นที่จะออกกำลังเพื่อป้องกันการบาดเจ็บ

การออกกำลังกาย
เมื่อท่านเริ่มออกกำลังกายเป็นประจำท่านควรจะปฏิบัติตัวดังนี้

ให้ดื่มน้ำให้เพียงพอทั้งก่อนออกกกำลัง
ขณะออกกกำลังกายและสิ้นสุดการออกกำลังกาย

ให้การออกกำลังกายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน
เหมือนที่เราต้องรับประทานอาหาร อาบน้ำ

การออกกกำลังควรจะอบอุ่นร่างกาย 50-10 นาทีแล้จึงเริ่มออกกำลังกาย

ค่อยเพิ่มการออกจนกระทั่งได้วันละ 30-60 นาที

เมื่อเริ่มเหนื่อยให้หายใจลึกๆ อย่ากลั้นหายใจ

ให้พักผ่อนอย่างเพียงพอ

ให้จดสถิติการออกกกำลังกาย

ท่านอาจจะเปิดวิทยุหรือทีวีระหว่างการออกำลังกาย

0
ร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้นะครับx
X