การแกว่งแขนสำคัญต่อการวิ่งอย่างไร

การแกว่งแขน (Arm Action)…..
……เรา ๆ ท่าน ๆ ไม่ว่าจะเป็นนักวิ่งเพื่อสุขภาพหรือเพื่อการแข่งขัน คงปฏิเสธไม่ได้ว่าพื้นฐานของการวิ่งที่ดีหรือถูกต้องนั้น”การแกว่งแขน”ก็เป็นปัจจัยหนึ่งโดยเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า มีความสำคัญต่อการวิ่ง ช่วยให้เกิดความสมดุลย์และการทรงตัวที่ดี ช่วยให้เสริมแรงส่งตัวและความเร็วในการวิ่งให้เกิดความสัมพันธ์กลมกลืนต่อเนื่องกันในขณะวิ่ง
……..นอกจากนี้ ยังมีส่วนช่วยลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ หัวไหล่และลำตัวบางส่วนได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ถ้าหากนักวิ่งได้รับการฝึกทักษะการแกว่งแขนอย่างถูกต้อง สำหรับมุมในการเคลื่อนไหวของหัวไหล่และลักษณะการแกว่งแขนนั้น
………ขึ้นอยู่กับความเร็วในการวิ่ง ยิ่งนักวิ่งเร่งความเร็วในการวิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่าใด มุมการเคลื่อนไหวของข้อต่อหัวไหล่และแขนก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น ส่งผลให้เกิดแรงในการแกว่งแขนส่งตัวเพื่อการวิ่งมากขึ้น ลักษณะดังกล่าวนี้หากนักวิ่งมีทักษะพื้นฐาน(Basic Skills) ในการแกว่งแขนอย่างถูกต้อง
……..ก็จะช่วยให้เกิดความได้เปรียบและช่วยประหยัดแรงในการวิ่ง ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้น ยังมีส่วนช่วยในการรักษาและประคองความเร็วสูงสุดในช่วงสุดท้ายของการเร่งความเร็วไว้ได้ โดยไม่เกิดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อลำตัวและหัวไหล่
……..อริสโตเติล(Aristotle) ผู้ได้รับการขนานนามว่าเป็นบิดาแห่งวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว(Kinesiology) ได้กล่าวไว้ว่า “..นักวิ่งจะสามารถวิ่งได้เร็วยิ่งขึ้น ถ้าหากเขาแกว่งแขนดี ยิ่งถ้าการแกว่งแขนสามารถดึงกระชากไปทางด้านหลังได้มากเท่าใด ก็จะยิ่งมีส่วนช่วยให้ลำตัวโน้มไปข้างหน้าได้มากขึ้น..” อันเป็นผลดีต่อการวิ่งและแรงส่งตัว ขอบคุณครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์ต่อนักวิ่งเพื่อสุขภาพและเพื่อการแข่งขันบ้าง ไม่มากก็น้อย นะครับลองปฏิบัติดูนะครับ

รวบรวมจากหนังสือ”เทคนิคการฝึกกรีฑา”

0
ร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้นะครับx
X