ความสำเร็จในชีวิตวิ่งกับคำนิยาม

คนเราจะวิ่งได้เก่ง คนเราจะพบความสำเร็จในชีวิตวิ่งได้
มิใช่จำเพาะเอาแต่ฝึกวิ่งเพียงประการเดียว หากแต่มาจากความพรั่งพร้อม
ของปัจจัยมากมายหลายอย่าง เหมือนกับต้นไม้ที่มีลำต้นแข็งแรง
มีรากที่มั่นคงในการดูดอาหาร ลงลึกและกว้าง ดินละแวกนั้นอุดมสมบูรณ์
อากาศแวดล้อมดี มีน้ำและความชื้นที่พอเหมาะ มีแมลงมารบกวนพอประมาณ

ดอกผลจึงออกมาอวบอิ่ม กระทั่งในหมู่ต้นไม้ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยกัน เรายังพบว่า
ยังมีบางต้นที่สมบูรณ์กว่า และสมบูรณ์ที่สุดอยู่เสมอ

นักวิ่งควรมีใจรักวิ่ง ด้วยตัวของการวิ่งเอง มิใช่ที่สิ่งอื่น มีความเข้าใจธรรมชาติ
ในการเปลี่ยนแปลงที่ค่อยๆเคลื่อนไปอย่างช้าๆ เป็นคนมีใจคอเยือกเย็น อดทนได้
รอคอยเป็น จิตใจเด็ดเดี่ยว ตั้งใจทำอะไรทำจริง

ถ้าเราจะเรียกคุณลักษณะเช่นนี้ ว่าเป็นปัจจัยเกื้อหนุนล่ะก็ จะพบว่า
ปัจจัยดีๆเหล่านั้น มิใช่นักวิ่งจะเลือกมีเลือกเป็นได้โดยอิสระ กมลสันดาน ,
โอกาส , และชะตากรรม ย่อมเข้ามาแทรกแซงอยู่เสมอ

จะทุกข์สุขไปไย กับการที่เราเกิดมามีปัจจัยที่เอื้อต่อการวิ่งดีเพียงเท่านี้
ทั้งหมดมันอยู่ที่เราพัฒนาขึ้นมาจากฐานเดิมที่เป็นตัวของตัวเองแค่ไหนต่างหาก
และเพื่อที่พวกเราจะสามารถหยั่งถึงความสำเร็จในชีวิตวิ่งได้ เราต้องนิยาม
ความสำเร็จนี้เสียใหม่ด้วยตัวของเราเอง

23.32 น. / 17 ตุลาคม 2549

0
ร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้นะครับx
X