ทริป..แพทรันนิ่ง ไปร่วมงานวิ่ง(เขื่อนสิริกิติต์มินิมาราธอน)(วิ่งฝ่าสายหมอกแพร่มาราธอน)

งานวิ่งเขื่อนสิริกิติต์มินิมาราธอน จังหวัดอุตรดิตถ์(10 ส.ค. 65)

วันที่ 11 – 13 สิงหาคม พ.ศ. 2565

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2565
17.30 น. พบกันที่สนามฟุตบอล สโมสรการท่าเรือ คลองเตย
18.00 น. ออกเดินทางสู่จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยรถโค้ชปรับอากาศวีไอพี
มีอาหารกล่อง (1) น้ำดื่ม แจกบนรถ

รับประทานอาหารเที่ยง (อิสระอัธยาศัย)

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2565
13.00 น. เดินทางถึงเขื่อนสิริกิติต์
– เข้าที่พัก (พักห้องละ 2ท่าน)

รับประทานอาหารเย็น (อิสระอัธยาศัย)

นอนพักผ่อน และร่วมงานวิ่งในตอนเช้า

วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2565 (เขื่อนสิริกิติต์มินิมาราธอน)

ส่วนท่านที่จะร่วมงานวิ่ง
06.00 น. เดินข้ามสะพานเชือกสู่เส้นสตาร์ท – รับเสื้อและรับเบอร์วิ่ง
06.30 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง x กม.
06.40 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง x กม.
06.50 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง x กม.
08.00 น. รับถ้วยรางวัลการแข่งขันในแต่ละรุ่น และถ่ายภาพที่ระลึก

หลังจากวิ่งแล้ว พักผ่อนตามอัธยาศัย

11.30 น. นำกระเป๋ามาขึ้นรถ

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน (2)

13.30 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ

17.30 น. รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน (4)

24.30 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ: (โปรแกรมสถานที่ท่องเที่ยวและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

ค่าใช้จ่าย ท่านละ x,xxx บาท (ไม่รวมค่าสมัคร)

– ค่ารถบัสปรับอากาศ วีไอพี (กรุงเทพฯ -อุตรดิถต์)
– ค่าประกันการเดินทาง
– ค่าที่พัก (พักห้องละ 2 ท่าน)
– ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ (2)

ท่านที่ต้องการร่วมเดินทางไปกับแพทรันนิ่ง แจ้งความจำนงค์
และโอนเงินมาได้ที่

ธนาคารxxxx สาขาxxxx
บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี นายเกียรติศักดิ์ แหล่งอุดมสุข
บัญชีเลขที่ xxx-x-xxxxx-x

หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว
ส่งสำเนาการโอนเงิน
สำเนาบัตรประชาชน (เพื่อใช้ทำประกันการเดินทาง)
เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อ
มาที่ (น้าแพท)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0897923445 (น้าแพท)
** รับจำนวนจำกัด ท่านที่จองก่อน สามารถเลือกที่นั่งได้ก่อน

0
ร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้นะครับx
X