ทริป..แพทรันนิ่ง ไปร่วมงานวิ่ง(เขื่อนสิริกิติต์มินิมาราธอน)(วิ่งฝ่าสายหมอกแพร่มาราธอน)

เวลาก่อนถึงงานวิ่ง

Loading..

งานวิ่งเขื่อนสิริกิติต์มินิมาราธอน จังหวัดอุตรดิตถ์(10 ธ.ค. 65)
และงานวิ่งฝ่าสายหมอกแพร่มาราธอน จังหวัดแพร่ (11 ธ.ค. 65)

วันที่ 9 – 11 ธันวาคม พ.ศ. 2565

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565
17.30 น. พบกันที่สนามฟุตบอล สโมสรการท่าเรือ คลองเตย
18.00 น. ออกเดินทางสู่จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยรถโค้ชปรับอากาศวีไอพี
มีอาหารกล่อง (1) น้ำดื่ม แจกบนรถ

วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 (เขื่อนสิริกิติต์มินิมาราธอน)
24.30 น. เดินทางถึงเขื่อนสิริกิติต์
– เข้าที่พัก (พักห้องละ 2ท่าน)
นอนพักผ่อน และร่วมงานวิ่งในตอนเช้า
ท่านใดที่ไม่ร่วมงานวิ่งในตอนเช้า นอนพักผ่อนเก็บแรงไว้วิ่งที่แพร่

ส่วนท่านที่จะร่วมงานวิ่ง
06.00 น. เดินข้ามสะพานเชือกสู่เส้นสตาร์ท – รับเสื้อและรับเบอร์วิ่ง
06.30 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง 9 กม.
06.40 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง 6 กม.
06.50 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง 3 กม.
08.00 น. รับถ้วยรางวัลการแข่งขันในแต่ละรุ่น และถ่ายภาพที่ระลึก

หลังจากวิ่งแล้ว พักผ่อนตามอัธยาศัย

11.30 น. นำกระเป๋ามาขึ้นรถ

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน (2)

13.00 น. อิ่มแล้ว เดินทางต่อไปยังจังหวัดแพร่

15.00 น. ถึงจังหวัดแพร่ เช็คอินเข้าพักที่พัก (พักห้องละ 2 ท่าน)

17.00 น. เดินทางไปสนามแข่งขัน เพื่อรับเสื้อรับเบอร์วิ่ง
รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน (เจ้าภาพจัดอาหารเย็นเลี้ยง)

18.00 น. เดินทางกลับสู่ที่พัก
พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2565 (วิ่งฝ่าสายหมอกแพร่มาราธอน)

– มอนิ่งคอล์ล
– สู่เส้นสตาร์ท ในแต่ละระยะ

– กลับที่พัก

12.00 น. เช็คเอ้า เดินทางไปรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน (3)

13.30 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ

17.30 น. รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน (อิสระตามอัธยาศัย)

24.30 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ: (โปรแกรมสถานที่ท่องเที่ยวและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

ค่าใช้จ่าย ท่านละ 3,000 บาท (ไม่รวมค่าสมัคร)

– ค่ารถบัสปรับอากาศ วีไอพี (กรุงเทพฯ -อุตรดิถต์-แพร่)
– ค่าประกันการเดินทาง ท่านละ 200,000 บาท
– ค่าที่พัก (พักห้องละ 2 ท่าน)
– ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ (3)

** ทั้งสองงาน ไม่มีการสมัครหน้างาน

ท่านที่ต้องการร่วมเดินทางไปกับแพทรันนิ่ง แจ้งความจำนงค์
และโอนเงินมาได้ที่


บัญชีธนาคาร
– ธนาคารกรุงไทย สาขาการท่าเรือแห่งประเทศไทย บัญชีออมทรัพย์
– ชื่อบัญชี นายเกียรติศักดิ์ แหล่งอุดมสุข
– บัญชีเลขที่ 384-0-17836-3

หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว
ส่งสำเนาการโอนเงิน
และสำเนาบัตรประชาชน (เพื่อใช้ทำประกันการเดินทาง)
เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อ
มาที่ หรือ email webmaster@patrunning.com

*** การชำระเงิน ***
ชำระเงินมัดจำ 1,000 บาท

ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 30 วัน

*** การยกเลิกการจอง และการคืนเงิน ***

1. การยกเลิก ต้องยกเลิกก่อนถึงวันเดินทาง 30 วัน และจะทำการคืนเงินให้กับผู้จอง

2. กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน จะขอยึดเงินจองทั้งหมดนะครับ

3. กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดของราคาทัวร์เต็มจำนวน

4. กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางแล้ว ผู้จัดทัวร์สามารถหาคนอื่นมาแทนท่านได้ทันที (ส่วนเงินมัดจำนั้น ให้เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้น ตามข้อ 2.)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0897923445 (น้าแพท)
** รับจำนวน 30 ท่าน ท่านที่จองก่อน สามารถเลือกที่นั่งได้ก่อน

ระยะการวิ่งและค่าสมัคร
-Fun Run 5 Km. ฿500
-Mini Marathon 10.5 Km. ฿600
-Half Marathon 21 Km. ฿700
-Full Marathon+ 45 Km. ฿800

Cut Off Time
-Fun Run 5 Km. 2 Hours
-Mini Marathon 10.5 Km. 3 Hours
-Half Marathon 21 Km. 4 Hours
-Full Marathon+ 45 Km. 7 Hours

การแบ่งรุ่นอายุการแข่งขันและถ้วยรางวัล
-Fun Run 5 Km.
Overall 1-10

Mini Marathon 10.5 Km. ถ้วยรางวัล 1-5
-รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย-หญิง
-รุ่นอายุ 19-29 ปี ชาย-หญิง
-รุ่นอายุ 30-39 ปี ชาย-หญิง
-รุ่นอายุ 40-49 ปี ชาย-หญิง
-รุ่นอายุ 50-59 ปี ชาย-หญิง
-รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย-หญิง

Half Marathon 21 Km. ถ้วยรางวัล 1-5
-รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย-หญิง
-รุ่นอายุ 19-29 ปี ชาย-หญิง
-รุ่นอายุ 30-39 ปี ชาย-หญิง
-รุ่นอายุ 40-49 ปี ชาย-หญิง
-รุ่นอายุ 50-59 ปี ชาย-หญิง
-รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย-หญิง

Full Marathon+ 45 Km. ถ้วยรางวัล 1-5
-รุ่นอายุไม่เกิน 29 ปี ชาย-หญิง
-รุ่นอายุ 30-39 ปี ชาย-หญิง
-รุ่นอายุ 40-49 ปี ชาย-หญิง
-รุ่นอายุ 50-59 ปี ชาย-หญิง
-รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย-หญิง

การตัดสิน ใช้ Chip Timing ในการตัดสิน ประกอบกับกล้องหน้าเส้น
ในกรณีที่มีการประท้วง คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

สมัครออนไลน์แพร่มาราธอน

สมัครออนไลน์แพร่มาราธอน คลิกที่นี้

0
ร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้นะครับx
X