ท่าเรือแหลมฉบัง มินิมาราธอน ครั้งที่ 1

สมัครออนไลน์ ปิดรับสมัครแล้ว

วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมให้พนักงานและครอบครัวตลอดทั้งประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกาย ด้วยการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพและร่วมส่งเสริมกิจกรรม
   ต่อต้านคอร์รัปชั่นของรัฐบาล
2.เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการกุศลด้านกีฬาที่ กทท.ให้การสนับสนุนตลอดจนปลูกฝังพฤติกรรมและส่งเสริมแผนงานด้านความรับผิดชอบ
   ต่อสังคม (CSR)ของ กทท.
3.เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ กทท. มีส่วนร่วมในโครงการฯ ของ กทท. ทั้งยังร่วมให้การช่วยเหลือด้ารสาธารณกุศล ช่วยกัน
   สร้างความสามัคคี สร้างมิตรภาพร่วมกัน
4.เพื่อนำเงินรายได้มอบให้สาธารณะกุศล

ประเภทการแข่งขัน

ค่าสมัคร
– มินิมาราธอน 10 กม. 400 บาท  เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ 5 กม. 400 บาท
– ถ้าต้องการให้จัดส่งเสื้อก่อนวันงาน คิดค่าบริการ 70 บาท ต่อ 1 ท่าน กรณีมากกว่า 1 ท่าน คิดค่าบริการเพิ่มท่านละ 20 บาท
– โปรดโอนค่าสมัคร+ค่าจัดส่ง(สำหรับผู้ที่ให้จัดส่งเสื้อ)
– เลือกจัดส่ง และกรอกชื่อที่อยู่ในการจัดส่ง ที่หน้ารับสมัคร
– ***(กรณีส่งรวมกันต้องโอนเงินรวมกันเท่านั้น ไม่สามารถแยกโอนและให้ส่งรวมกัน)

สิ่งของที่ระลึก ที่ผู้สมัครจะได้รับ
– รางวัลถ้วย Over All ชาย/หญิง
– ชาย/หญิง แต่ละรุ่น รับถ้วยรางวัล ลำดับที่ 1-5
– ผู้สมัครทุกคน ทุกระยะทาง จะได้รับเสื้อที่ระลึกท่านละ 1 ตัว
– ผู้สมัครทุกคน ทุกระยะทาง จะได้รับผ้าบัฟ ท่านละ 1 ผืน
– นักวิ่งที่เข้าเส้นชัย ทุกคน ทุกระยะทาง จะได้รับเหรียญที่ระลึก หลังเข้าเส้นชัย
– นักวิ่งที่ใส่ชุดแฟนซีจะได้รับของที่ระลึก
– ชมรมที่ส่งสมาชิกเข้าร่วมการแข่งขันมากที่สุด 5 อันดับ

สถานที่รับเสื้อและเบอร์วิ่ง
– นำบัตรประชาชนและหมายเลขรับเสื้อรับเบอร์ที่ได้รับ (ตรวจสอบหมายเลขได้ที่ ปุ่มตรวจสอบรายชื่อ)
– ไปรับเสื้อพร้อมเบอร์วิ่งได้ ณ อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง วันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น.
– และวันที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 18.00 น.
* ไม่มีการรับเสื้อรับเบอร์ในเช้าวันแข่งขัน

เสื้อที่ระลึก

แผนที่เส้นทางวิ่ง

 

กำหนดการ /กติกาการแข่งขัน /การบริการ

กำหนดการ
– วันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.,4 เวลา 09.00 – 18.00 น. รับเบอร์รับเสื้อ
   ณ อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง เวลา 12.00 – 18.00 น.
– วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561
04.00 น. นักวิ่งเดินทางถึงสนาม
04.45 น. วอร์มอัพ
05.15 น. พิธีเปิด ประธานในพิธีกล่าวเปิด
05.30 น. ปล่อยตัวนักวิ่งระยะทาง 10 กม.
05.40 น. ปล่อยตัวนักวิ่งระยะทาง 5 กม.
08.00 น. พิธีมอบรางวัล. .
09.00 น. ปิดงาน. .

  กติกาการแข่งขัน
– ผู้เข้าแข่งขันต้องรายงานตัว (เช็คอิน) ที่จุดสตาร์ทก่อนการปลอยตัว
   หากไม่ได้เช็คอิน คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะถือว่าผิดกติกาไม่มีสิทธิ์รับรางวัล
– ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์กรีฑาสมัครเล่น (IAAF)
   คำตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด
– ผู้ชนะการแข่งขันต้องแสดงหลักฐานการผ่านจุดเช็คพ้อยท์
   และแสดงหลักฐานทางราชการ แสดงตัวตนและอายุ ต่อคณะกรรมการฯ
– ผู้เข้าแข่งขันต้องติดหมายเลขประจำตัว (BIB) ให้เห็นอย่างชัดเจน

  การบริการ
– บริการรับฝากสัมภาระ (ไม่รับฝากสิ่งของที่มีมูลค่าสูง เช่นกระเป๋าสตางค์, Smartphone, เครื่องประดับราคาสูง และของมีค่าอื่น ๆ)
– บริการน้ำดื่มตามมาตรฐานการจัดการแข่งขัน
– บริการด้านพยาบาล

ขั้นตอนการสมัคร
– ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดของผู้สมัครบนเว็บไวต์นี้ให้ครบทุกช่อง
– ผู้สมัครต้องแนบไฟล์ สลิปโอนเงิน โดยกดปุ่มเลือกไฟล์ เพื่อแนบสลิป (โอนก่อนทำการสมัคร)
– ธนาคารกรุงซรีอยธยา สาขาคลองเตย
– ชื่อบัญชี นายเกียรติศักดิ์ แหล่งอุดมสุข
– บัญชีเลขที่ 012-1-44560-7
– กด ยืนยันข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง (หากผิดย้อนกลับแก้ไขให้ถูกต้อง) หากถูกต้อง กด ยืนยันครั้งสุดท้าย (Confirm)
– หลังจากการลงทะเบียนสำเร็จสมบูรณ์แล้ว ผู้สมัคร สามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อด้วยตนเอง
   ได้ที่ปุ่มตรวสอบรายชื่อ ที่หน้าแรกของเว็บ หรือที่หน้าสมัคร online
– หลังจากทีมงานตรวจสอบความถูกต้องแล้ว จะทำการอัพเดทสถานะการชำระเงิน และออกหมายเลขรับเบอร์รับเสื้อให้

สมัครออนไลน์ ปิดรับสมัครแล้ว

ตรวจสอบรายชื่อทั้งหมด

34
0
ร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้นะครับx
X