บทความนี้เพื่อคุณ…(สารกระตุ้น)

การออกกำลังกายช่วยให้กล้ามเนื้อและฮอร์โมนมีพัฒนาการตามลำดับขั้น แต่ถ้าใช้สารกระตุ้นก็จะทำให้ฮอร์โมนเกิดทำงานมากผิดปกติ ส่งผลร้ายในภายหลังได้เอเจนซีส์ ? นักวิจัยเตือนสเตอรอยด์ที่นักกีฬาชอบใช้เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อ อาจทำลายเซลล์สมองจำนวนมาก และเป็นสาเหตุของความก้าวร้าวและการฆ่าตัวตาย

เป็นที่รู้กันอยู่ว่า การใช้สเตอรอยด์จำนวนมากจะช่วยเพิ่มปริมาณฮอร์โมนเพศชาย เทสโทสเตอโรน (testosterone) และเพิ่มความก้าวร้าว
ผลวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารเจอร์นัล ออฟ ไบโอโลจิคัล เคมิสทรี (Journal of Biological Chemistry) ยังพบว่า ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในระดับที่สูงมากจะทำลายเซลล์ประสาท และข้อมูลนี้สามารถใช้อธิบายได้ว่า เหตุใดผู้ใช้สเตอรอยด์บางคนจึงกลายเป็นคนก้าวร้าวและฆ่าตัวตาย ซึ่งเป็นภาวะที่เรียกว่า hyperexcitability หรือประสาทไวผิดปกติในการตอบรับสื่อกระตุ้น

ศาสตราจารย์บาร์บารา เออร์ลิก ( Barbara Ehrlich) และนักวิจัยจากคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเยล (Yale University ) สหรัฐฯ ได้ทำการทดลองโดยนำฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนมาฉีดใส่เซลล์ประสาทที่เพาะเลี้ยงขึ้นมาในห้องทดลอง สิ่งที่พบคือ ระดับฮอร์โมนที่เพิ่มขึ้นไปกระตุ้นให้เซลล์สมองทำลายตัวเอง (apoptosis) ซึ่งเป็นกระบวนการตามธรรมชาติที่ในสภาพแวดล้อมปกติ จะเป็นกลไกสำคัญในการทำลายเซลล์ที่ตายแล้วและอาจเป็นอันตรายต่อร่างกาย

อย่างไรก็ตาม หากเซลล์ดีๆ ทำลายตัวเอง อาจก่อให้เกิดปัญหาหลายอย่าง และนำไปสู่อาการทางประสาท เช่น โรคอัลไซเมอร์ส นอกจากนั้น การใช้สเตอรอยด์ยังเป็นที่มาของอารมณ์โกรธที่ควบคุมไม่ได้
การทดลองก่อนหน้านี้ที่ตีพิมพ์อยู่ในวารสารบีแฮปวิออรัล นิวโรไซเอนซ์ พบว่า หนูแฮมสเตอร์วัยผู้ใหญ่ที่มีอารมณ์เยือกเย็นเป็นปกติ กลับกลายเป็นหนูที่ก้าวร้าวอย่างไม่น่าเชื่อหลังได้รับสเตอรอยด์ และยังคงไล่กัดผู้บุกรุกตลอด 2 สัปดาห์แม้นักวิจัยงดให้สารดังกล่าวแล้วก็ตาม

ปฎิเสธไม่ได้ว่านักวิ่งแนวหน้าหรือแนวหลัง อาจจะมีใช้บ้างโดยเจตนาหรือไม่เจตนา อ่านบทความนี้แล้วหยุดใช้เลยดีเป็นการดีที่สุดนะครับ ขอบคุณครับ

จากผู้จัดการออนไลน์ 4 ตุลาคม 2549 15:38 น.

0
ร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้นะครับx
X