พื้นที่เหมาะสมในการฝึกซ้อมระยะไกล

สวัสดีครับ ตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาได้วิเคราะห์จุดที่เหมาะสมที่สุดในการฝึกซ้อมวิ่งระยะไกล

คือพื้นที่มีความสูง 1800-2800 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล จะสังเกตได้ว่าประเทศไทยมีพื้นที่เหมาะสมคือ

ดอยอินทนนท์ แต่สถานที่ในการฝึกซ้อมไม่มี เช่น สนามวิ่ง 400 ม.จะเห็นได้ชัดเจนว่านักกีฬาที่ฝึกซ้อม

อยู่ที่สูง เมื่อมาทำการฝึกอย่างถูกต้อง มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสูง ผมเคยไปฝึกซ้อมที่ประเทศจีน

แคมป์มาราธอนของจีนอยู่ที่เทือกเขาฉาง ใบ ซัน อยู่ติดกับเกาหลีไต้และเกาหลีเหนือ มีทุกอย่างครบถ้วน

ตั้งแต่ที่พัก สนามวิ่ง 400 ม. และพื้นที่วิ่งทางไกล โดยวิ่งในภูมิประเทศเป็นหลักคือจะวิ่งถนนดิน เหตุผล

ป้องกันการบาดเจ็บ ส่วนในแถบอาเซี่ยนที่เก่งวิ่งระยะไกล เช่น อินโดนีเซีย และ ฟิลิปปินล์ มีสถานที่

ฝึกซ้อมแบบนี้เหมือนกัน คือ เมืองบันดุง และ บาโก(อาจจะจำไม่ถูกต้อง) เหตุผลที่ไปฝึกซ้อมพื้นที่แบบนี้

เพราะต้องการในเรื่องของระบบหายใจ เพราะบนที่สูงมวลของออกซิเจนจะน้อยกว่าที่ราบเมื่อมาแข่งขัน

บางครั้งนักกีฬามองไปที่ปัจจัยหลักเป็นส่วนมาก แต่ปัจจัยรองที่ไม่มองข้ามไปอาจจะเป็นตัวการสำคัญ

ที่จะทำให้ตัวนักวิ่งประสบความสำเร็จครับ

0
ร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้นะครับx
X