วิ่งเช้าบ้าง เย็นบ้างจะมีผลอย่างไร

เป็นปัญหาที่ถกเถียงกันมากพอสมควร เพราะเหตุผลของนักวิชาการกับแพทย์มักจะแตกต่างกันบ้าง ปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการใช้พลังงาน ซึ่งในช่วงกลางคืน ตับจะมีหน้าที่ในการสังเคราะห์สารอาหารเพื่อเก็บเป็นพลังงานสะสมเอาไว้ในอวัยวะต่างๆ ตอนเช้า น้ำตาลในเลือดจะลดต่ำลง เพราะฉะนั้น ถ้าร่างกายต้องใช้พลังงาน ตับก็จะต้องทำงานหนักในการดึงสารอาหารที่สะสมไว้ในที่ต่างๆ ให้กลับเป็นสารพลังงานในเลือดอีก อ่านแล้วปวดหัวเปล่าๆ
เอาเป็นว่า มนุษย์ต้องออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรง แต่ในขณะเดียวกันต้องปฏิบัติภารกิจต่างๆเพื่อการดำรงอยู่ของชีวิต เวลาที่จะนำมาออกกำลังกายคือเวลาที่เราพร้อมที่สุด ไม่จำเป็นต้องเลือกเวลา
แต่ถ้าจะให้ดี ก่อนออกกำลังกายช่วงเช้า 1 ชม. ควรหาอะไรทานรองท้อง เช่นขนมปัง นม หรือ อาหารที่ย่อยง่าย

ถ้ามองในแง่ของนักกีฬา การออกกำลังกายในตอนเช้า เป็นช่วงที่ร่างกายได้พักผ่อนเต็มที่ ถึงแม้พลังงานในเลือดจะมีน้อยลง แต่ก็จะเป็นการฝึกให้ร่างกายได้เรียนรู้และปรับตัวในการที่จะรู้จักนำพลังงานที่สะสมอยู่ออกมาใช้ในยามจำเป็น ครับ

0
ร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้นะครับx
X