วิ่งในภูมิประเทศที่แตกต่าง

การฝึกซ้อมในสภาพภูมิประเทศที่แตกต่าง

………..เรา ๆ ท่าน ๆ ส่วนมากก็เป็นนักวิ่งเพื่อสุขภาพและการแข่งขัน เพื่อหลีกหนีความจำเจจากการออกกำลังหรือเป็นตัวกระตุ้นให้ออกกำลังกายได้ตลอดไป ในการแข่งขันวิ่งเพื่อสุขภาพแต่ละที่ส่วนมากก็จัดกันบนถนน ทำให้จำเป็นที่จะต้องรู้วิธีในการวิ่งบนถนนบ้าง กล่าวคือการวิ่งบนถนนจะต้องอาศัยจังหวะในการก้าวเท้าที่คงที่สม่ำเสมอตลอดระยะทางวิ่ง ยิ่งไปกว่านั้นนะครับ ยังต้องการการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วของร่างกายที่สมบูรณ์พร้อมด้วยความสามารถในด้าน กำลัง ความแข็งแกร่ง และความอดทน มากกว่าในระหว่าง การฝึกซ้อมหลายเท่านะครับ
……….ดังนั้น การเตรียมพร้อมสำหรับนักวิ่งถนนที่จะทำให้เกิดผลดีที่สุด จึงควรฝึกซ้อมวิ่งบนพื้นผิวที่มีลักษณะแตกต่างกันหลาย ๆ สภาพ อาทิ เช่น การฝึกวิ่งบนพื้นทรายตามชายหาด การฝึกวิ่งในแอ่งน้ำตื้น ๆ หรือบนผิวที่มีความอ่อนนุ่มเพื่อเพิ่มความต้านทานในการเคลื่อนที่ การวิ่งขึ้นเนินหรือที่ราบสูง เป็นต้น การฝึกทั้งหมดนี้จะช่วยเสริมสมรรถภาพ ความแข็งแกร่ง กำลัง ความยืดหยุ่นตัวให้กับกล้ามเนื้อ เอ็น และข้อต่อ ให้พร้อมที่จะรับแรงกระแทกและความรุนแรงที่ค่อย ๆ สะสมหรือซึมซับไว้ในระหว่างการแข่งขันได้ตลอดระยะทางเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังลดอาการบาดเจ็บต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อ เอ็นและข้อต่อได้อีกทางหนึ่งด้วยนะครับ ลองนำไปปรับใช้ดูนะครับ ขอบคุณครับ

X