วิ่ง / ปั่น บุญสมุทรไทย-เกาะกง

วัตถุประสงค์
เพื่อสานสัมพันธไมตรี
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน
เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวไม่มีการแข่งขัน

จัดโดย
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราด

ช่วงเวลาจัดงาน
14 – 16 ธันวาคม 2561

สถานที่
กิจกรรมวิ่ง บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเกาะกง เมืองเกาะกง ราชอาณาจักรกัมพูชา
กิจกรรมจักรยาน – ด่านชายแดนถาวรไทย – กัมพูชา บ้านหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
ลิ้งค์สมัครวิ่ง
https://docs.google.com/forms/d/1b8t0YNC-qF1d8SxPHMVNvcRwfJCoVoG82rxmLTQ0yV0/edit

ลิ้งค์สมัครปั่น
https://docs.google.com/forms/d/14hmNCbruCc43AA-lfbcRCnnebRelOAwSITt8vvz0LrA/edit

0
ร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้นะครับx
X