หลักเบื้องต้นในการวิ่งระยะไกล

ผมขอแสดงความคิดเห็นบางประการ ที่อาจจะเป็นประโยชน์บ้าง สำหรับผู้ที่สนใจ ในการที่จะพัฒนาเวลาในการวิ่งระยะไกล ในการวิ่งระยะไกลสำหรับผู้ที่วิ่งเป็นประจำอยู่แล้ว จะสามารถฝึกฝนและพัฒนาขึ้นได้ ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายในปัจจุบัน เวลาในการฝึกซ้อม การพักผ่อน และที่สำคัญคือการที่ต้องเข้าใจในสภาพความเป็นจริงที่ต้องสามารถปรับตัวให้เข้ากับวิธีการฝึกที่เหมาะสม การใช้แนวทางในการฝึกให้เหมาะสมเฉพาะตัว จะสามารถพัฒนาได้เร็ว โดยพื้นฐานการฝึกวิ่งระยะไกล ต้องสร้างความทนทานของกล้ามเนื้อไปพร้อมกับความอดทน ส่วนความเร็วที่จะเพิ่มขึ้นนั้นเป็นเรื่องของการฝึกในระยะต่อไป

เพราะฉะนั้นการวิ่ง 1 – 2 เดือนแรกต้องเน้นที่ระยะทางและความนานของการวิ่ง เพื่อให้ร่างกายได้มีโอกาสฝึกฝนและปรับสภาพ สร้างความอดทนในการที่จะต้องออกกำลังในระยะเวลาที่เพิ่มมากขึ้น หัวใจและกล้ามเนื้อสามารถทำงานได้มากขึ้น ระบบการไหลเวียนเลือดดีขึ้น ร่างกายก็สามารถนำออกซิเจนไปช่วยในการทำงานของระบบดี ก็จะเป็นพื้นฐานที่จะนำไปสู่การสร้างโปรแกรมในการพัฒนาอื่นๆต่อไป

0
ร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้นะครับx
X