เมื่อล้มเหลวที่จะเตรียมตัว = เตรียมตัวล้มเหลว

By failing to prepare ,
You are prepareing to fail.

Benjamin Franklin.

ชอบจังเลยประโยคแบบนี้ “เมื่อล้มเหลวที่จะเตรียมตัว เท่ากับ เตรียมตัวที่จะล้มเหลว”ใดๆในโลกที่จะดีขึ้นมาได้โดยไม่ต้องเตรียมตัวมาก่อนนั้นมีไม่มากหรอก และหากเป็นเช่นนั้น ก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องบังเอิญ และความบังเอิญก็มีไม่บ่อยนักหรอก แม้ที่ว่าไม่ได้เตรียมตัวมา ยังทำได้ดี ก็ต้องกล่าวได้อยู่ดีว่า ถ้าหากเตรียมตัวมา ย่อมจะดีกว่านี้อีก

ยิ่งการวิ่ง เป็นอะไรที่ “ไม่มีฟลุ้ค” เด็ดขาด ต้องเตรียมตัวมาเสมอ คำว่า “เตรียมตัว” สำหรับพวกเรา หมายถึง “การฝึกซ้อม” ใกล้สนามเข้ามาแล้ว แต่การฝึกซ้อมยังกระท่อนกระแท่น ย่อมสามารถทำนายผลการลงสนามได้ไม่ยาก เตรียมตัวล้มเหลวได้เลย

การย่อมเป็นเช่นนี้ในมิติอื่นๆด้วย ไม่หมั่นศึกษาเล่าเรียน เติบใหญ่ย่อมปราศจากความรู้ ความชำนาญ โอกาสการงานย่อมตีบตัน ยามอยู่ในวัยฉกรรจ์ไม่เก็บหอมรอมริบ ดื่มกินทรัพย์ที่หามาได้จนหยดสุดท้ายอย่างไม่นึกถึงภายหน้า แก่ตัวจะลำบาก มันย่อมเป็นเช่นนั้นเอง

คนเราไม่ได้ดำรงชีพเพียงช่วงวัยใดช่วงหนึ่ง แต่ชีวิตยาวนาน อนาคตจะเป็นเช่นไร ดูที่ปัจจุบันก็พอเห็น

รักที่จะวิ่งตลอดอายุขัย เพื่อให้ตนเองได้รับอานิสงส์จากการออกกำลังกายวิ่งตลอดไป ต้องทำตัวอย่างไร ต้องฝึกวิ่งด้วยบุคลิกแบบไหน เป็นเรื่องที่ต้องเตรียมตัวทำตั้งแต่ปัจจุบัน หรือจะเพิกเฉย สุดท้ายด้วยการเลิกวิ่ง ถ้าไม่เป็นเพราะเบื่อหน่าย , หมดไฟ ก็บาดเจ็บเรื้อรัง คนเราเลือกได้เสมอ

ดังนั้น “ จ ง อ ยู่ อ ย่ า ง เ ต รี ย ม ตั ว ใ ห้ พ ร้ อ ม ” ในทุกเรื่อง

9 สิงหาคม 2552

0
ร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้นะครับx
X