ให้เช่าเวทีในการจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง

ให้เช่าเวทีในการจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง ขนาด 3.60 x 7.20 เมตร, ตามมาตรฐาน สวยงาม
แข็งแรง สามารถติดตั้งผนังเวที ขนาด 2.40 เมตร x 7.20 เมตร , ใส่ชื่องานพร้อมโลโก้ผู้นับสนุนได้

ติดต่อน้าแพท 089-7923445 โทรเลย!!

X