ให้เช่าเวทีในการจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง

ให้เช่าเวทีในการจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง ขนาด 3.60 x 7.20 เมตร x 2.40 เมตร (กว้างxยาวxสูง), ตามมาตรฐาน สวยงาม
แข็งแรง สามารถติดตั้งผนังเวที ขนาด 2.40 เมตร x 7.20 เมตร , ใส่ชื่องานพร้อมโลโก้ผู้นับสนุนได้ (เวทีใหญ่)

ให้เช่าเวทีในการจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง ขนาด 3.00 x 5.00 เมตร x 2.40 เมตร (กว้างxยาวxสูง), ตามมาตรฐาน สวยงาม
แข็งแรง สามารถติดตั้งผนังเวที ขนาด 2.40 เมตร x 5.00 เมตร , ใส่ชื่องานพร้อมโลโก้ผู้นับสนุนได้ (เวทีเล็ก)

ติดต่อน้าแพท 089-7923445 โทรเลย!!

X