บริการรถนำนักวิ่ง/ให้เช่าเวทีในการจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง

รถนำนักวิ่ง

[divider style=”double” top=”60″ bottom=”50″]
ให้เช่าเวทีในการจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง ขนาด 3.60 x 7.20 เมตร, 3.60 x 6.00 เมตร, 3.60 x 4..8 เมตร ตามมาตรฐาน สวยงาม
แข็งแรง สามารถติดตั้งผนังเวที ขนาด 2.40 เมตร x 7.20 เมตร , 2.40 เมตร x 6.00 เมตร, 2.40 เมตร x 4.80 เมตร ใส่ชื่องานพร้อมโลโก้ผู้นับสนุนได้

ติดต่อน้าแพท 089-7923445 โทรเลย!!

X