แผนการฝึก วิ่ง 10 กม.

ผมลงซ้อมตามที่อาจารย์ สถาวร แนะนำครับ

วันอังคาร
วิ่ง 1 ชั่วโมง 5นาที่/กม. วิ่งได้สบายครับ (อังคาร ที่2 ยังวิ่งได้สบายครับตามเวลาที่กำหนด)
และวิ่ง 150เมตร 7 เที่ยว เวลาเที่ยวละ 28 วินาที ครับ (ยังเหมือนสัปดาห์แรกครับ)

วัน พุธ
วอร์ม 2กม. วิ่ง400 เมตร 10 เที่ยว จ๊อก 200 เมตร (เวลาที่ อาจารย์ กำหนดไว้ 80-85 วินาที)
ในการวิ่ง400 เมตร ผมแบ่งเป็นเซตๆ ละ3 เที่ยวครับ เพราะถ้าวิ่งติดต่อกันเลยไม่ไหวครับ กลัวลิ้นจุกปาก เหมือนนักฟุตบอลที่เป็นข่าว 400 เมตรใช้เวลาวิ่ง 85 วินาที ครับ และวิ่ง 150 เมตร 7เที่ยว ใช้เวลาเที่ยวละ 28 วินาทีครับ
(พุธที่ 2 วิ่ง400 ม. 5 เที่ยว พัก 5 นาที วิ่งอีก 5เที่ยว ครับ และวิ่ง 150 ม. 8 เที่ยว เที่ยวละ 28 วินาที )

วันพฤหัสบดี
หยุดเลยครับ ไม่ได้ว่ายน้ำ(เนื่องจากไม่สะดวกในการว่ายน้ำ)
(พฤหัสบดีที่2 ปั่นจักรยาน เรื่อย 10 กม.)

วันศุกร์
วิ่ง200 เมตร จ๊อก 200 เมตร 15 เที่ยว วิ่งทีเดียว 15เที่ยวครับ แต่มีแอบดึงเวลาตอนจ๊อกครับ วิ่งเที่ยวละ 35 วินาที (อาจารย์กำหนดไว้ 35 – 37 วินาทีครับ)
(ศุกร์ ที่2 ยังได้เหมือน ศุกร์แรกครับ)

วันเสาร์
วิ่ง 1 ชั่วโมง 5นาที่/กม. ต้องใช้พลังในการวิ่งให้ได้ 5นาที่/กม.มากกว่าวันจันทร์ นิดหน่อยครับ

วิ่ง 150 เมตร เดิน 150เมตร รู้สึกตึงหน้าขา และหนักขา แต่ไม่เหนื่อย 28 วินาที/เที่ยวครับ
(วันเสาร์ ที่2 เหมือนเสาร์แรก แต่อากราตึงหน้าขาดีขึ้น)

วันอาทิตย์ วิ่ง 10 กม. 3กม. วิ่ง 4.30 นาที/กม. 8 กม.ต่อมา วิ่ง 5 นาที/กม.ไม่เหนื่อยเท่าไร ครับแต่หนักขาวิ่งสปีดไม่ได้ครับ
วิ่ง 150 เมตร เดิน 150 เมตร ได้ 8เที่ยว 28วินาที/เทียว ครับ
(วันอาทิตย์ ที่2 10 กม. 50นาที ไม่เร่งวิ่งเรื่อยครับ 150 ม.ก็ยังได้สถิติเดิมครับ

ผมขอรบกวนให้อาจารย์ จัดแผนการฝึก วิ่ง 10 กม.ให้ผมด้วยครับ แล้วผมจะตั้งใจฝึกซ้อม แล้วจะรายงานผลให้ทราบเป็นระยะๆครับ

ขอขอบคุณ อาจารย์ สถาวร มากครับ

0
ร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้นะครับx
X