แพทรันนิ่ง พาไปร่วมงานวิ่ง เดินวิ่ง ย้อนรอยประวัติศาสตร์ศรีเทพ มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน

7-8 เมษายน 2561 รับได้อีก 2 ท่าน

ทริป..เดินวิ่ง ย้อนรอยประวัติศาสตร์ศรีเทพ มินิ-ฮาล์ฟมาราธอนเพื่อน้อง 30 โรงเรียน ครั้งที่ 1
7 เมษายน 2561 – 8 เมษายน 2561
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ,เพชรบูรณ์

เที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ชมโบราณสถานล้ำค่า
โบราณสถานที่น่าสนใจ
อาคารหลุมขุดค้นทางโบราณคดี
ปรางค์สองพี่น้อง
ปรางค์ศรีเทพ
โบราณสถานเขาคลังใน เขาคลังนอก

วันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561

08.00 น. พบกันที่สนามฟุตบอล สโมสรการท่าเรือ คลองเตย
08.30 น. ออกเดินทางสู่ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยรถโค้ชปรับอากาศวีไอพี
มีอาหารกล่อง น้ำดื่ม แจกบนรถ (1)

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน (ตามอัธยาศัย)

14.00 น. เช็คอินเข้าที่พัก (พักห้องละ 2 ท่าน)

16.30 น. เดินทางไปสนามแข่งขัน เพื่อสมัครและรับเบอร์วิ่ง
รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน (เจ้าภาพจัดเลี้ยงนักวิ่ง)

18.30 น. เดินทางกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561 (เดินวิ่ง ย้อนรอยประวัติศาสตร์ศรีเทพ มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน)

– มอนิ่งคอล์ล สู่เส้นสตาร์ท

09.00 น. เดินทางกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

12.00 น. เช็คเอ้า เดินทางไปรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน (ตามอัธยาศัย)

13.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ
แวะซื้อของฝากทางบ้าน

18.00 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ: (โปรแกรมและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม )

ค่าใช้จ่าย ท่านละ 1,800 บาท (ไม่รวมค่าสมัคร)
– ค่ารถบัสปรับอากาศ วีไอพี (กรุงเทพฯ – เพชรบูรณ์)
– ค่าประกันการเดินทาง ท่านละ 200,000 บาท
– ค่าที่พัก (ห้องละ 2 ท่าน)

ท่านที่ต้องการร่วมเดินทางไปกับแพทรันนิ่ง แจ้งความจำนงค์
และโอนเงินมาได้ที่

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาคลองเตย
บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี นายเกียรติศักดิ์ แหล่งอุดมสุข
บัญชีเลขที่ 012-1-44560-7

หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว
ช่วยส่ง สำเนาการโอนเงิน/เบอร์โทรสำหรับติดต่อ
มาที่ email: webmaster@www.patrunning.com

X