ชมภาพ….วิ่งย้อนรอยประวัติศาสตร์ตะรุเตา ครั้งที่ 19 By Photo B.

X