ชมภาพ..วิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์ ปี 2565 ครั้งที่ 16 By ตานิว • FOTO

X