ชมภาพ..สะพานหิน 8-07-2566 By Katekaew Photography

X