ธันวาคม 2023

03ธ.ค.20:3820:38วิ่งล่อง ท่องค่าย” กองพลทหารราบที่ 7ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทุ่งยั้งทัพ กองพลทหารราบที่ 7 จ.เชียงใหม่ ประเภท: 5/10.5

ประเภท

5/10.5

X