พฤศจิกายน 2023

18พ.ย.20:4920:49เขากรือซอ Hill Repeat 3 Hours Challengeเขากรือซอ ( บูเก๊ะโต๊ะยีแด ) อ. แว้ง จ. นราธิวาส ประเภท: วิ่งดันเนิน Hill Repeat ขึ้นลง จาก จุด A start ไปจุด B Finish เป็นระยะทาง 1.3 Km เท่ากับว่า 1 รอบ เป็นระยะ 2.6 Km ติดต่อผู้จัด: 0814315572

ประเภท

วิ่งดันเนิน Hill Repeat ขึ้นลง จาก จุด A start ไปจุด B Finish เป็นระยะทาง 1.3 Km เท่ากับว่า 1 รอบ เป็นระยะ 2.6 Km

ติดต่อผู้จัด

0814315572

X