กรกฏาคม 2024

13ก.ค.(ก.ค. 13)10:0914(ก.ค. 14)10:09ไตรกีฬาแพร่ 2024ณ อ่างเก็บน้ำแม่สาย และวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จ.แพร่ ประเภท: STANDARD (ว่าย 1.5KM/ปั่น 42KM/วิ่ง10KM) SPRINT (ว่าย 650M/ปั่น 22KM/วิ่ง 5KM) ติดต่อผู้จัด: 0614016916

ประเภท

STANDARD (ว่าย 1.5KM/ปั่น 42KM/วิ่ง10KM) SPRINT (ว่าย 650M/ปั่น 22KM/วิ่ง 5KM)

ติดต่อผู้จัด

0614016916

X