พฤษภาคม 2018

13พ.ค.All Day๑ คน ๑ ใจ มินิมาราธอน ครั้งที่ ๑สวนรถไฟ ประเภท: 3.5/10.5 ติดต่อผู้จัด: ทีมกรีฑาการรถไฟฯ 0895671873

รายละเอียด

๑ คน ๑ ใจ มินิมาราธอน เปิดรับสมัครแล้ว รับสมัคร 10.5 กม. จำนวน 1,200 คน 3.5 กม. จำนวน 500 คน รับสมัครถึง 6 เมษายน 2561 หากครบจำนวนจะปิดก่อน

ประกาศ
เนื่องจากยังมีนักวิ่งหลาย ๆ ท่าน ให้ความสนใจ แต่สมัครไม่ทัน
ทางคณะกรรมการได้ประชุมกันแล้ว เห็นควรรับสมัครเพิ่ม
โดยจะรับเพิ่มอีก 400 คน เมื่อครบจำนวนจะปิดรับสมัคร

แสดงข้อมูลเพิ่ม

ประเภท

3.5/10.5

ติดต่อผู้จัด

ทีมกรีฑาการรถไฟฯ 0895671873

X