กันยายน 2022

28ก.ย.(ก.ย. 28)20:4130(ก.ย. 30)20:41101 Run 2022 @101TrueDigitalPark ชั้น 4 (28,30 ก.ย. Start 16:00 – 21:00)ณ 101 ทรู ดิจิทัล พาร์ค ชั้น4 กรุงเทพฯ ประเภท: 28 ก.ย.𝗞𝗶𝗱𝘀 𝗥𝘂𝗻 2.7 km/ รอบละ 540 m./ Run 5 รอบ, 30 ก.ย.𝗔𝗱𝘂𝗹𝘁 𝗥𝘂𝗻: 5.4 km/ รอบละ 540 m./ Run 10 รอบ Start 16:00 – 21:00

ประเภท

28 ก.ย.𝗞𝗶𝗱𝘀 𝗥𝘂𝗻 2.7 km/ รอบละ 540 m./ Run 5 รอบ, 30 ก.ย.𝗔𝗱𝘂𝗹𝘁 𝗥𝘂𝗻: 5.4 km/ รอบละ 540 m./ Run 10 รอบ Start 16:00 – 21:00

X