ตุลาคม 2022

30ต.ค.20:4420:44Walk Run Bike 8 แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ (สนาม ตาก)จุดปล่อยตัว: บริเวณหน้าลานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร. 5) ศาลากลางจังหวัดตาก ประเภท: วิ่ง 5.25/11 , ปั่น 20

ประเภท

วิ่ง 5.25/11 , ปั่น 20

X