GLOBE-ATHON 2018

เดิน-วิ่งมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน “วิ่งด้วยใจให้น้อง ป้องกันมะเร็งปากมดลูก” ครั้งที่ 4

สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย ขอเชิญร่วมงาน เดิน-วิ่งมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน “วิ่งด้วยใจให้น้อง ป้องกันมะเร็งปากมดลูก” GLOBE-ATHON 2018 เพื่อหารายได้ในการจัดซื้อวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ให้กับเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสในวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 ณ สะพานพระราม 8 มีด้วยกัน 4 ระยะ คือ 3,5,10,21 กม. (3 กม.ไม่มีการแข่งขัน)

หลักการและเหตุผล

มะเร็งปากมดลูกเป็นที่พบมากอันดับ 2 ของมะเร็งในสตรีและเป็นปัญหาสาธารณะสุขที่สำคัญของไทย ซึ่งพบว่ามีอัตราการเสียชีวิตประมาณ 4,500 รายต่อปี โดยพบผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ 8,000 คนต่อปี โดยเฉลี่ยแล้วมีผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปากมดลูกถึงวันละ 12.3 ราย ปัจจุบันเป็นที่ทราบแล้วว่าโรคมะเร็งปากมดลูกส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการได้รับเชื้อ เอช์พีวี (HPV) สายพันธุ์ดุ การป้องกันการติดเชื้อ HPV สามารถทำได้โดยการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส HPV โดยสามารถป้องกันการติดเชื้อของ HPV 16, 18, ได้ และสามารถป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกได้สูงสุดถึง 70 % ด้วยหลักฐานทางการแพทย์นี้ทางสมาคมมะเร็งนรีเวชไทยและสมาคมโรตารีไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกโดยเชื่อว่า การมอบสุขภาพที่ดีให้กับสังคม ถือเป็นของขวัญที่สำคัญที่สุด

ดังนั้นทางสมาคมมะเร็งนารีเวชไทยและสมาคมโรตานีสุวรรณภูมิ จึงมีนโยบายในการระดมทุนในการจัดซื้อวัคซีนป้องกัน HPV ให้แก่เด็กหญิงผู้ด้อยโอกาสบ้านราชวิถี และบ้านธัญญพรด้วยการจัดโครงการเดินวิ่งมินิมาราทอน “วิ่งด้วยใจให้น้อง ป้องกันมะเร็งปากมดลูก” โครงการเดินวิ่งมินิมาราทอน “วิ่งด้วยใจให้น้อง ป้องกันมะเร็งปากมดลูก” จะถูกจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 เวลา 04.00 น. เป็นต้นไป ที่สะพานพระราม 8

วัตถุประสงค์

1. เพื่อหารายได้ในการจัดซื้อวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูกให้กับเด็กหญิงในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยวชน

2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้าใจถึงปัญหาของโรคมะเร็งปากมดลูก

3. ส่งเสริมและสร้างความเข้าใจต่อหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้ตระหนักถึงการป้องกันมะเร็งปากมดลูกในเด็กเยาวชนและสตรี

4. เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงบทบาทของสมาคม นารีเวชไทย

5. รณรงค์และป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูก

6. สร้างความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนในการรณรงค์ส่งเสริมการป้องกันการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก

ค่าสมัคร

1. 3 Km ค่าสมัคร 400 บาท

2. 5 Km ค่าสมัคร 400 บาท

3.10 Km ค่าสมัคร 400 บาท

4. 21 Km ค่าสมัคร 500 บาท

สถานที่จัดงาน : สะพานพระราม 8

ประเภทการแข่งขัน

1. เดิน ระยะ 3 Km ไม่มีการแข่งขัน

2. ระยะ 5 Km. มีการแข่งขัน ไม่มีการแบ่งกลุ่มอายุ

-Overall ชาย อันดับ 1-5 รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ

-Overall หญิง อันดับ 1-5 รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ

3. ระยะ 10 Km. มีการแข่งขันและ แบ่งกลุ่มอายุดังนี้

ชาย (ปี) 16-29,30-39,40-49,50-59,60-69, 70 ปีขึ้นไป

หญิง(ปี) 16-29,30-39,40-49,50-59,60 ปีขึ้นไป

4. ระยะ 21 Km.มีการแข่งขันและ แบ่งกลุ่มอายุดังนี้

ชาย (ปี) 16-29,30-39,40-49,50-59,60 ปีขึ้นไป

หญิง(ปี) 16-29,30-39,40-49,50-59,60 ปีขึ้นไป

ขนาดเสื้อ

SS34” S36” M38” L40” XL42” XXL44” XXXL46”

เหรียญที่ระลึก ได้เมื่อเข้าเส้นชัย

รางวัลและของที่ระลึก

1. ผู้สมัครทุกประเภทจะได้รับเสื้อ 1 ตัว

2. ผู้ที่เข้าเส้นชัย จะได้รับเหรียญรางวัล 1 เหรียญ

3. ผู้ชนะการแข่งขันทุกระยะ ทุกกลุ่มอายุ อันดับ 1 – 5 จะได้รับถ้วยรางวับเกียรติยศ

กำหนดการแข่งขัน (อาจมีการเปลื่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561

04.30 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะทาง 21 กิโลเมตร

05.30 น ปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะทาง 10 กิโลเมตร

05.45 น. ปล่อยตัวนักกีฬาเดินเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 5 กิโลเมตร

07.30 น. ผู้ที่ชนะการแข่งขันทุกรายการเข้ารายงานตัว

08.00 น. พิธีการมอบถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน

08.45น. กล่าวปิดการแข่งขัน

https://www.fanaticrun.com/index.php?/activity/view/20180706223520641765/GLOBE-ATHON%202018

0
ร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้นะครับx
X