PAT MINI MARATHON 2024

ประกาศตามหานักวิ่ง

นักวิ่งที่มีรายขื่อตามสลิปโอนเงิน หรือมีท่านใดรู้จัก ช่วยแจ้งให้เจ้าตัวทราบด้วยครับ เนื่องจากรายละเอียดในการสมัครของท่านได้หายไป
1.น.ส. อิษฎา ธ ธนาคารกสิกร 19 ม.ค. 550 ยาท คำสั่งซื้อ #35848
2.นายณัฐปกรณ์ ภัทรนาวิก ธนาคาร ttb 19 ม.ค. 610 บาท คำสั่งซื้อ #35838
3.นายชีชชล สรงยสุวรรณ์ ธนาคาร ttb 28 ก.พ. 610 บาท คำสั่งซื้อ #39500 (ติดต่อมาแล้ว)
4.นายชีชชล สรงยสุวรรณ์ ธนาคาร ttb 28 ก.พ. 610 บาท คำสั่งซื้อ #39508 (ติดต่อมาแล้ว)
5.นายอานนท์ กุลวงษ์วาณิชย์ ธนาคาร ไทยพาณิชยื 610 บาท คำสั่งซื้อ #40801
6.น.ส. กรวรา ยงฤทธิกุล ธนาคาร กรุงไทย 1730 บาท คำสั่งซื้อ #40806
7.นายพรพงศ์ ศักดาพัฒน์ ธนาคาร ttb 550 บาท คำสั่งซื้อ #40811
8.นายสิทธิชัย ตันติวรัตนถิกุล ธนาคาร กรุงไทย 550 บาท คำสั่งซื้อ #40816
9.นายอุดมโขค อินทรโชคิ ธนาคาร กรุงไทย 660 บาท คำสั่งซื้อ #40821
10.น.ส.ฐิติยา กล่อมเภรี ธนาคาร ttb 560 บาท คำสั่งซื้อ #40826 (ติดต่อมาแล้ว)
11.นายอัสนี ล ธนาคาร กสิกร 610 บาท คำสั่งซื้อ #40831
12.นายอัสนี ล ธนาคาร กสิกร 610 บาท คำสั่งซื้อ #40834

นักวิ่งที่มีรายชื่อ ทั้ง 12 ท่าน รบกวนช่วยส่งขอมูลการสมัคร ที่ได้รับทาง Email ส่งมาที่ Webmaster@patrunning.com หรือสอบถามได้ที่ น้าแพท 0897923445 ขอบคุณมากครับ

เวลาก่อนถึงงานวิ่ง

Loading..

วัตถุประสงค์
1.เพื่อเฉลิมฉลองวันคล้ายวันสถาปนาการท่าเรือแห่งประเทศไทย ครบรอบ 73 ปี ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2566
2.เพื่อส่งเสริมให้พนักงาน กทท.และประชาชนทั่วไปให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายด้วยการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ
   ตลอดจนปลูกฝังพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและส่งเสริมแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ กทท.
3.เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ กทท. มีส่วนร่วมในโครงการฯ ของ กทท. ทั้งยังร่วมให้การช่วยเหลือด้าน
  สาธารณกุศล ช่วยกัน สร้างความสามัคคี สร้างมิตรภาพร่วมกัน
4.เพื่อนำรายได้จากการแข่งขันฯ มอบให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขากระนวน จังหวัดขอนแก่น

  • เสื้อที่ระลึก

  • ค่าสมัคร

  • ประเภทการแข่งขัน/การแบ่งกลุ่มอายุ

  • กำหนดการแข่งขัน  • สถานที่จอดรถ

  • แผนที่เส้นทางวิ่ง  • เหรียญรางวัลบัญชีธนาคาร
– ธนาคารกรุงไทย สาขาการท่าเรือแห่งประเทศไทย บัญชีออมทรัพย์
– ชื่อบัญชี นายเกียรติศักดิ์ แหล่งอุดมสุข
– บัญชีเลขที่ 384-0-17836-3

ขั้นตอนการสมัคร
– เข้าสู่ลิ้งการสมัครออนไลน์ แล้วกรอกรายละเอียดให้สมบูรณ์
– ตรวจสอบยอดเงินที่ต้องชำระ
– ทำการชำระเงินตามบัญชีธนาคารด้านบน
– ถ่ายภาพสลิปเก็บไว้ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/มือถือ/แทบเล็ทที่จะทำการสมัคร
– เมื่อทำการกดส่งข้อมูลแล้ว ระบบจะนำเข้าสู่ลิ้งในการแนบสลิป เพื่อยืนยันการชำระเงิน
– หรือ ดำเนินการจาก email ที่ได้จากระบบตอนสมัคร ให้ทำการแนบสลิป เพื่อยืนยันการชำระเงิน ต้องดำเนินการภายใน 24 ชั่วโมง

 

ประกาศตามหานักวิ่ง

นักวิ่งที่มีรายขื่อตามสลิปโอนเงิน หรือมีท่านใดรู้จัก ช่วยแจ้งให้เจ้าตัวทราบด้วยครับ เนื่องจากรายละเอียดในการสมัครของท่านได้หายไป
1.น.ส. อิษฎา ธ ธนาคารกสิกร 19 ม.ค. 550 ยาท คำสั่งซื้อ #35848
2.นายณัฐปกรณ์ ภัทรนาวิก ธนาคาร ttb 19 ม.ค. 610 บาท คำสั่งซื้อ #35838
3.นายชีชชล สรงยสุวรรณ์ ธนาคาร ttb 28 ก.พ. 610 บาท คำสั่งซื้อ #39500 (ติดต่อมาแล้ว)
4.นายชีชชล สรงยสุวรรณ์ ธนาคาร ttb 28 ก.พ. 610 บาท คำสั่งซื้อ #39508 (ติดต่อมาแล้ว)
5.นายอานนท์ กุลวงษ์วาณิชย์ ธนาคาร ไทยพาณิชยื 610 บาท คำสั่งซื้อ #40801
6.น.ส. กรวรา ยงฤทธิกุล ธนาคาร กรุงไทย 1730 บาท คำสั่งซื้อ #40806
7.นายพรพงศ์ ศักดาพัฒน์ ธนาคาร ttb 550 บาท คำสั่งซื้อ #40811
8.นายสิทธิชัย ตันติวรัตนถิกุล ธนาคาร กรุงไทย 550 บาท คำสั่งซื้อ #40816
9.นายอุดมโขค อินทรโชคิ ธนาคาร กรุงไทย 660 บาท คำสั่งซื้อ #40821
10.น.ส.ฐิติยา กล่อมเภรี ธนาคาร ttb 560 บาท คำสั่งซื้อ #40826 (ติดต่อมาแล้ว)
11.นายอัสนี ล ธนาคาร กสิกร 610 บาท คำสั่งซื้อ #40831
12.นายอัสนี ล ธนาคาร กสิกร 610 บาท คำสั่งซื้อ #40834

นักวิ่งที่มีรายชื่อ ทั้ง 12 ท่าน รบกวนช่วยส่งขอมูลการสมัคร ที่ได้รับทาง Email ส่งมาที่ Webmaster@patrunning.com หรือสอบถามได้ที่ น้าแพท 0897923445 ขอบคุณมากครับ

 

สมัครออนไลน์ คลิกที่นี้

 

ตรวจสอบรายชื่อหรือแนบสลิปโอนเงิน คลิกที่นี้

0
ร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้นะครับx
X