VO2 max

VO2 Max. เป็นการฝึกให้ระบบต่าง ๆ ของร่างกายเคยชินกับสภาพการเป็นหนี้ออกซิเจน เช่น ปอด หัวใจ กล้ามเนื้อ เป็นต้น เพื่อกระตุ้นการเต้นของชีพจรขึ้นสู่ระดับสูงสุดในเวลาอันสั้น ๆ การฝึกแบบนี้จะเป็นการช่วยเพิ่มปริมาณเลือดที่หัวใจบีบตัวแต่ละครั้งมากขึ้น (Stroke Volume)และช่วยให้ร่างกายเกิดการเรียนรู้และปรับตัวในการระบาย
กรดแลคติก ลักษณะการฝึกจะใช้ความเร็วในระยะช่วงสั้น ๆ ที่ความหนักเกือบสูงสุด หรือสูงสุด แล้วจากนั้นให้สลับกับการพักเพื่อให้ร่างกายฟื้น แต่ยังเหนื่อยอยู่นะครับ (ระดับ60 -65 % ของอัตราการเต้นชีพจรสูงสุด) ความเร็วใน
การวิ่งให้คำนวณจากเวลาในการวิ่ง 10 K.ของผู้ฝึกเป็นเกณฑ์ เช่น ถ้าวิ่ง 10K. ๆ ละ
4 นาที ควรฝึกVo2Max ในระยะ 400 ม. ที่ 90 วิ. เป็นต้น

ให้เราคิดอยู่เสมอว่า หากต้องการให้ผลการแข่งขันออกมาดี จะต้องกำหนดหรือควบคุม
ให้ผู้ฝึกพักเพียงระยะเวลาสั้น ๆ เท่านั้น เมื่อครบตามระยะเวลาหรือระยะทางที่กำหนด
ให้พักแล้วจะต้องทำการฝึกซ้อมในช่วงต่อไปทันทีแม้จะยังคงมีความเหน็ดเหนื่อยอยู่

0
ร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้นะครับx
X