วิ่งอ่างพวงทุ่งขาม Cross Country ครั้งที่ 2 Net Zero Emission

เวลาก่อนถึงงานวิ่ง

Loading..

วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรักการออกกำลังกาย ด้วยการหันมาวิ่งส่งผลให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
2.เพื่อรณรงค์ให้นักวิ่งที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับรู้และตระหนักถึงปัญหาภาวะลดโลกร้อนด้วยการอุปโภคบริโภคสินค้าที่เป็นมิตร
   ต่อสิ่งแวดล้อมสินค้าที่ติดฉลากคาร์บอนลดโลกร้อน ลดการใช้พลาสติก การคัดแยกขยะ และการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า
   และรักษาสิ่งแวดล้อม
3.เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของสถาบัน ในการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบเครือข่าย อ่างพวงแห่งแรกของแผ่นดินในการ
   แก้ปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัย เพื่อประโยชน์สุข ของประชาชน
4.เพื่อส่งเสริมให้อ่างเก็บน้ำทุ่งขามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้เป็นที่รู้จักทางด้านสถานที่การท่องเที่ยวของนักกีฬาวิ่ง
   ความท้าทายใหม่และผู้ที่สนใจที่จะทดสอบสนามที่มีแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
5.เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีและสนับสนุนดำเนินงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน
6.เพื่อนำรายได้จากการวิ่งครอสคันทรีมาสมทบทุนดูแลบำรุงรักษาพื้นที่การปลูกป่า จำนวน 100 ไร่ ตามโครงการร่วมใจ
   เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2566 เป็นการสร้างคาร์บอนเครดิตให้เพิ่มขึ้น
7.เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดมอบเป็นกองทุนอาหารกลางวันและการจัดการขยะโรงเรียนในพื้นที่
8.เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของธุรกิจการท่องเที่ยว เพิ่มช่องทางในการตลาดการท่องเที่ยวแก่ผู้ประกอบการในจังหวัดเพชรบุรี
   และพื้นที่ข้างเคียงสร้างงาน สร้างรายได้ให้ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่จากการขายอาหาร
   และสินค้าชุมชน เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน
9.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

  • เสื้อที่ระลึก

  • เหรียญรางวัล

  • แผนที่เส้นทางวิ่ง


บัญชีธนาคาร
– ธนาคารกรุงไทย สาขาการท่าเรือแห่งประเทศไทย บัญชีออมทรัพย์
– ชื่อบัญชี นายเกียรติศักดิ์ แหล่งอุดมสุข
– บัญชีเลขที่ 384-0-17836-3

ขั้นตอนการสมัคร
– เข้าสู่ลิ้งการสมัครออนไลน์ แล้วกรอกรายละเอียดให้สมบูรณ์
– ตรวจสอบยอดเงินที่ต้องชำระ
– ทำการชำระเงินตามบัญชีธนาคารด้านบน
– ถ่ายภาพสลิปเก็บไว้ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/มือถือ/แทบเล็ทที่จะทำการสมัคร
– เมื่อทำการกดส่งข้อมูลแล้ว ระบบจะนำเข้าสู่ลิ้งในการแนบสลิป เพื่อยืนยันการชำระเงิน
– หรือ ดำเนินการจาก email ที่ได้จากระบบตอนสมัคร ให้ทำการแนบสลิป เพื่อยืนยันการชำระเงิน ต้องดำเนินการภายใน 24 ชั่วโมง

 

สมัครออนไลน์ คลิกที่นี้

ตรวจสอบรายชื่อหรือแนบสลิปโอนเงิน คลิกที่นี้

0
ร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้นะครับx
X