พฤศจิกายน 2022

03พ.ย.(พ.ย. 3)20:0206(พ.ย. 6)20:021st World Mountain & Trail Running Championships 2022ณ ดอยสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประเภท: วิ่งภูเขา 11 กม. ,วิ่งเทรล 38.5 กม.,วิ่งถนน 10 กม.

ประเภท

วิ่งภูเขา 11 กม. ,วิ่งเทรล 38.5 กม.,วิ่งถนน 10 กม.

X